woningen Sokkerwei Castricum

In Castricum is een plan ontworpen voor een duurzame basisschool in een buurtje met 37 woningen en praktijkruimten. Voor de school is uitgegaan van een energiebalans concept, milieuverantwoord materiaalgebruik en efficiënt waterbeheer. Ook in het stedenbouwkundig plan zijn deze uitgangspunten gehanteerd voor de vormgeving van een duurzame woon/leefomgeving. Centraal gelegen in het stedenbouwkundig plan bevindt zich een waterbekken voor de opvang van regenwater. Deze waterpartij waarborgt de open stedenbouwkundige ruimte in dit kleinschalige buurtje. Rondom deze waterpartij zijn vrijstaande woningen, een appartementencomplex met praktijkruimte en parkeergarage en een bijzondere dubbele waterwoning geprojecteerd. Deze woonbebouwing is in samenhang ontworpen in materiaal, kleur en ritme, om als zodanig een goede balans te creëren tussen de woonbuurt en het woon/schoolcomplex. Niet alleen vanuit energetische overwegingen maar ook vanuit organisatorisch en sociaal oogpunt is gekozen voor een cirkelvormige opzet van het school/woningbouw-complex. De ronde vorm geeft een goed overzicht over de openbare ruimten om de school. De daken van de school en de woningen zijn bedekt met een vegetatiepakket, wat bijdraagt aan een betere regulering van de afstroom van het gebiedseigen water en de temperatuursbeheersing van het gebouw. In samenhang met de opvang van hemelwater in de centrale vijver (tevens opslag voor hergebruik van grijswater) wordt de natuurlijke infiltratie vertraagd en daardoor de natuurlijke afstroom van het grondwater minder belast. In Castricum is dit vanwege de kwetsbare afstroom vanuit de duinen van eminent belang.