Project omschrijving

Woningen Meerestein Fase 2-3 Beverwijk

Vanuit de door BBHD Architecten ontwikkelde stedenbouwkundige visie voor de stadsvernieuwing van de wijk Meerestein te Beverwijk, is door ons ook een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Hierin zijn globaal de ontwerpuitgangspunten voor alle planonderdelen van de gehele wijk omschreven, om vanuit een gedifferentieerde planopzet en woningaanbod samenhang te creëeren. Op de locatie van de voormalige basisschool De Vlieger is na het renovatieplan De Ooievaar, als fase 2 het woningbouwplan voor 15 woningen ontwikkeld. Het ontwerp bestaat uit een blok van 9 huurwoningen en 6 koopwoningen uitgevoerd als 2-onder een kap woningen. Met name door de verspringende lessenaarsdaken en de in licht pleisterwerk uitgevoerde bovengevels is het plan herkenbaar en vormt het een duidelijke eenheid. Het metselwerk van de onderbouw en de kleurstelling van de houten kozijnen volgen uit de uitgangspunten voor plan Meerestein. De combinatie van de aangebouwde garages en de vooruitspringende erkers geven het gehele plan een open en speelse
uitstraling naar de openbare weg, waarbij ook de erfafscheidingen in het ontwerp zijn meegenomen.