Project omschrijving

Gewild wonen Almere

In opdracht van woningbouwvereniging WVA is voor de bouwexpo van 2001 in Almere een project ontwikkeld in het kader van “het Wilde Wonen” Doelstelling van het Wilde Wonen is maximale inspraak en keuzevrijheid van kopers en huurders in hun eigen woning. Voor de WVA is hieraan invulling gegeven in de vorm van een tweetal woningblokken in een rijenverkaveling. De WVA heeft tevens de ambitie een brede doelgroep te kunnen bedienen in zowel koop- als huursector. Speciale aandacht gaat uit naar senioren, mindervaliden, grote gezinnen, alleenstaanden en werken aan huis. Ook eventuele combinaties van bovengenoemde woonvormen is een meerwaarde in dit plan. Zo is het mogelijk gebleken om een kleine huurwoning van 60 m2 op de begane grond te realiseren voor een alleenstaande ouderwordende moeder en daarboven een koopwoning van 210 m2 voor de dochter met haar gezin. De kern van het plan bestaat uit de schakelbaarheid van een 8-tal basismodulen ter grootte van 30 m2. Hierin zijn alleen de locatie van de trap en de (eventueel) gezamenlijke leidingkoker een vast gegeven. Met deze basismodulen zijn door de toekomstige bewoners woningen samengesteld vanaf 60 tot 240 m2! De woningen op begane grond zijn voorzien van een ruime tuin en de bovenwoningen zijn voorzien van een ruim dakterras.