Project omschrijving

Appartementengebouw Waterrijck Heemskerk

Het vertrekpunt voor ons stedenbouwkundig plan langs de Lessestraat  in Heemskerk tussen de Beneluxlaan en Station Heemskerk was de eerder opgestelde stedenbouwkundige visie. Hierin wordt uitgegaan van gestapelde bouw aan de zijde van de Beneluxlaan en de stationszijde. In bouwmassa is naar samenhang gezocht tussen beide gebouwen. Het middengebied is ingevuld met een drietal stroken laagbouw woningen, waarbij het doorzicht als in de hoorspronkelijke situatie een uitgangspunt was. De laagbouwwoningen worden aan de waterzijde beëindigd met waterwoningen. Het bestaande groen en water is zoveel mogelijk gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid. Het bestaande parkeerpotentieel ten behoeve van de bewoners aan de zuidzijde van de Lessestraat is in het plan opgenomen en aangevuld met parkeerplaatsen voor de nieuw te bouwen delen. Bij de laagbouwwoningen en de gestapelde bouw aan de Beneluxlaan wordt op het maaiveld geparkeerd,  enigszins verdekt in het groen. Het blok aan het stationsplein wordt voorzien van een half verdiepte parkeergelegenheid wat voorzien is van een openbaar dek.

Het gehele plan in drie fases uitgevoerd.

Het appartementencomplex aan de stationszijde  telt zowel koop- als huurappartementen, in twee van elkaar gescheiden gedeelten van het woongebouw, met ook een eigen entree.  De straalsgewijs weglopende wanden geven de appartementen een bijzondere sfeer en uitstraling. De woningen hebben een fraai gevormd, groot balkon of terras, pal op het zuiden. De in totaal 30 koopappartementen zijn verdeeld over vijf woonetages.