Project omschrijving

Appartementen Regioplein Schagen

De nieuwbouw bestaat uit een aantal onderdelen die samen een plastisch vormgegeven gebouw vormen. Door een aantal gebouwonderdelen te verdraaien in de oorspronkelijke richting van ‘t Noord voegt het complex zich naadloos in de omgeving en ontstaan er boeiende zichtlijnen. Om optimaal aan te sluiten bij de omgeving is er voor gekozen de slang met bebouwing in hoogte af te laten lopen vanaf de Sportlaan richting ‘t Noord. Bij de aansluiting met de achtertuinen ontstaat zo een profiel van twee lagen met een kap die zich verhoudt tot de bebouwing aan ‘t Noord. Er is vanuit gegaan dat het complex zich als geheel manifesteert i.p.v. de individuele woning. Het gebouw toont zich daarmee als een krachtig gebaar en geeft het geheel een stedenbouwkundig heldere setting. Het gebouw geeft aan de ene zijde mede vorm aan het vriendelijke plein grenzend aan de bibliotheek en aan de andere zijde sluit het met de binnentuin goed aan op de achtertuinen van het noord.
De bakstenen buitengevels tonen zich als een massief omhulsel met “at random” geplaatste openingen. De kozijnen zijn diep in de gevel geplaatst zodat deze wanden zich nog massiever overkomen.
In het centrum van het complex bevindt zich het centrale stijgpunt voorzien van een lift. Dit stijgpunt wordt is transparant uitgevoerd zodat er een zichtlijn ontstaat vanaf het plein naar het binnengebied.
De bergingen bevinden zich op begane grond en liggen iets terug van de glasprofielengevel zodat er een lichtplint ontstaat die bijdraagt aan de sociale veiligheid.