Project omschrijving

Woontorens Meerestein Fase 5 Beverwijk

Voor het ontwikkelen van de stedenbouwkundige visie voor de stadsvernieuwing van de wijk Meerestein vormen een aantal belangrijke doelstellingen het uitgangspunt van waaruit wij vervolgens ook het beeldkwaliteitsplan hebben ontwikkeld. In meerdere fasen hebben wij ook woningen en woongebouwen zelf ontworpen.

Doelstellingen:
1. Het maken van een meer gedifferentieerde wijk, met differentiatie in:
– woningvoorraad, grotere verscheidenheid aan woningen
– huishoudensamenstelling
– leeftijd
– inkomen
2. Het maken van een leefbare wijk. Bouwplannen met woningen en een woonomgeving die voldoen aan de hedendaagse normen en eisen:
– meer begane grondwoningen met meer privé-groen.
– aandacht voor openbare ruimte, speelplaatsen en wandelroutes
– heldere en duidelijke verkeersstructuur
3. Verbeteren van de uitstraling van Meerestein door met name de aanwezige kwaliteiten en bebouwingsmogelijkheden meer te benutten:
– de wijk meer samenhang geven met de omgeving
– landelijke route herstellen en versterken
– kwaliteit van het park meer benutten
– bestaand groen en bomen zoveel mogelijk handhaven