Stedenbouwkundig plan Duinpark Den Helder

BBHD architecten heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het Duinpark in Den Helder. In samenwerking met Kuiper Compagnons is een plan ontwikkeld genaamd ‘Stad in de duinen, duinen in de stad’, waarbij bebouwing in een natuurlijk duinlandschap is gesitueerd. Dit duinpark sluit aan op natuurlijke waterstromen en ecologische zones en biedt basis voor een duurzaam ontwikkeld woon- en leefmilieu. Ook de gevarieerde bebouwing voegt zich in dit uitgangspunt en vormen één geheel met het landschap. Differentiatie van woningen is thematisch gerelateerd aan de directe omgeving. Totaal zijn er ca. 180 woningen in het plan gerealiseerd. Met het vernieuwde Duinpark is een belangrijke positieve impuls aan dit deel van Den Helder gegeven, die ook uitstraalt naar de omliggende wijken.

In het Duinpark heeft BBHD architecten naast het stedenbouwkundig plan verschillende projecten ontworpen: