Haalbaarheidstudie woningbouw Haven Almelo

BBHD architecten heeft een haalbaarheidsstudie gemaakt voor een mogelijke woningbouwlocatie aan de haven in Almelo. Op de locatie bevindt zich nu nog een kantoorgebouw. Gekeken is hoe een woonprogramma vorm kan krijgen op deze locatie, inclusief het parkeren. Daarnaast is er nagedacht over een fasering van het plan.