Stedenbouwkundig ontwerp Albert’s Hoeve Castricum

BBHD architecten heeft in opdracht van Smit’s Bouwbedrijf uit Beverwijk een stedenbouwkundige haalbaarheidsstudie gemaakt voor een locatie in de wijk Albert’s Hoeve in Castricum. In het stedenbouwkundig plan is gezocht naar aansluiting met de omliggende bebouwing, waaronder de boerderij Albert’s Hoeve. De rijwoningen zijn in korte blokjes informele over de locatie gesitueerd. Hierbij is met name gekeken naar de zonoriëntatie van de woningen, op deze manier wordt op een eenvoudige manier gebruik gemaakt van passieve zonenergie. De woningen krijgen relatief kleine buitenruimtes in de vorm van een groot terras, die gesitueerd is aan een openbare groenstrook. Op deze manier krijgt het plan met een relatieve hoge dichtheid een groen karakter.

BBHD architecten heeft ook het ontwerp voor de rijwoningen gemaakt, zie hier.