Stadvernieuwing Meerestein Beverwijk

Voor het ontwikkelen van de stedenbouwkundige visie voor de stadsvernieuwing van de wijk Meerestein vormen een aantal belangrijke doelstellingen het uitgangspunt van waaruit wij vervolgens ook het beeldkwaliteitsplan hebben ontwikkeld. In meerdere fasen hebben wij ook woningen en woongebouwen zelf ontworpen.

Doelstellingen:
1. Het maken van een meer gedifferentieerde wijk, met differentiatie in:
– woningvoorraad, grotere verscheidenheid aan woningen
– huishoudensamenstelling
– leeftijd
– inkomen
2. Het maken van een leefbare wijk. Bouwplannen met woningen en een woonomgeving die voldoen aan de hedendaagse normen en eisen:
– meer begane grondwoningen met meer privé-groen.
– aandacht voor openbare ruimte, speelplaatsen en wandelroutes
– heldere en duidelijke verkeersstructuur
3. Verbeteren van de uitstraling van Meerestein door met name de aanwezige kwaliteiten en bebouwingsmogelijkheden meer te benutten:
– de wijk meer samenhang geven met de omgeving
– landelijke route herstellen en versterken
– kwaliteit van het park meer benutten
– bestaand groen en bomen zoveel mogelijk handhaven

Plan Meerstein is geheel door ons ontworpen en is gebouwd in vijf fasen:

Fase 1: Renovatie de Ooievaar. Deze renovatie is de eerste fase in de vernieuwing van Meerestein, waarin het realiseren van een groene en duurzame wijk een belangrijk uitgangspunt vormt. Het gebruik van natuurlijke tinten en materialen is met name vertaald in het geheel in hout uitgevoerde nieuwe galerijen, waarmee de oorspronkelijke portiekwoningen nu aan de tuinzijde met liften worden ontsloten. Het wat sombere en gesloten karakter aan de straatzijde is ingrijpend veranderd dor de nieuwe entrees en ruime nieuwe balkons.
Fase 2-3: Blok van 9 huurwoningen en 6 koopwoningen uitgevoerd als 2-onder-1 kap woningen. Met name door de verspringende lessenaarsdaken en de in licht pleisterwerk uitgevoerde bovengevels is het plan herkenbaar en vormt het een duidelijke eenheid.
Fase 4: Gebogen bebouwing van 11 huurwoningen en 12 koopwoningen uitgevoerd als geschakelde woningen. Onder andere door de verspringende verschillende gevelvlakken ontstaat een speels en gevarieerd gevelbeeld. De verschillende kleuren metselwerk en de kleurstelling van de houten kozijnen volgen uit de uitgangspunten voor plan Meerestein. De combinatie van de metselpatronen en de vooruitspringende erkers geven op deze wijze elke woning een eigen identiteit.
Fase 5: Vijf parktorens