Stedenbouwkundig plan Picassolaan Alkmaar

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord & Oost en in samenwerking met de gemeente Alkmaar heeft BBHD architecten een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de locatie Picassolaan 201 in Alkmaar.

De notitie Ruimtelijke kansen voor ontwikkeling van de gemeente Alkmaar is leidraad geweest voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model.
Er is met name gestuurd op:

  • Verwantschap met ruimtelijke structuur aan oostzijde Aert de Gelderlaan.
  • Verwantschap met ruimtelijk structuur COA-terrein.
  •  Creëren van een groene ruimte met verblijfsplek aan water als uitloopgebied voor de wijk.

stedenbouwkundig model
Aan de N9 bevinden zich twee verticaal en horizontaal opgedeelde blokken. Achter deze twee blokken komt het derde blok. Dit derde blok is gesitueerd aan een groene scheg, welke is gesitueerd aan de Picassolaan. De twee blokken aan de N9 zorgen voor reductie van de geluidhinder op het derde blok en op de bestaande bebouwing langs de Picassolaan.
De groene scheg aan de Picassolaan is een grote, groene ruimte vanaf de vaart naar de achterliggende wijk en zorgt voor een groene buffer tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw.
Het totale bebouwingsensemble heeft twee hoogte-accenten. Het eerste hoogte-accent ligt aan de groene zijde van het COA-terrein aan de N9 (zuidwestzijde). Het tweede hoogte-accent bevindt zich aan de nieuwe groene scheg aan de Hoevervaart, nabij de nieuwe waterpartij en zorgt hier voor een duidelijke beëindiging van de groene scheg aan het water. Daarnaast zorgt dit hoogte-accent voor zichtbaarheid van het plan vanaf de Aert de Gelderlaan. Tussen deze twee hoogte-accenten ligt het lagere derde blokje aan de groene scheg.
In het stedenbouwkundig model staat de bebouwing op ruime afstand van de huidige bebouwing van de Picassolaan (van ca. 45m tot ca. 72m). De bouwhoogte loopt op van 6 bouwlagen (ca. 18,5m) aan de groene scheg tot 6-8 bouwlagen (tot 24,5m) aan de N9.
Aan de buitenzijde van het plan wordt de eerste bouwlaag aan het zicht ontnomen door een groen talud, waardoor de bouwmassa’s lager ogen.
De groene scheg zorgt in een bajonetvorm voor een ruimtelijk verbinding met de groene zone van het COA-terrein. De configuratie van de nieuwe bebouwing met het nieuwe groen heeft daarmee goede uitgangspunten voor een mogelijk verbinding met het COA-terrein in de toekomst. Hierdoor kan er ruimtelijk gezien één plangebied aan deze zijde van de Picassolaan ontstaan.

parkeren
Het parkeren is geconcentreerd op maaiveld tussen de nieuwe gebouwen. Daarnaast ook onder de gebouwen op maaiveld. Deze overdekte parkeerlaag wordt door een oplopend maaiveld rondom de gebouwen uit het zicht genomen.
Elk gebouw grenst in het model aan minstens drie zijdes aan het groen, hierdoor wordt de groene setting van de gebouwen versterkt.

doorzichten
De situering van de drie bouwmassa’s biedt ruime doorzichten. Hierdoor ontstaat, hoewel geconcentreerd op de locatie, een karakter van losse gebouwen, die aansluit bij het karakter van de losse bebouwing aan de Aert de Gelderlaan aan de zuidzijde, maar ook aansluit bij het karakter van de huidige geclusterde bebouwing van het COA-terrein.