BBHD architecten heeft in opdracht van Van Rhijn Projectontwikkeling uit Katwijk het natuurinclusieve woongebouw “De Premier” ontworpen.

Het ontwerp bestaat uit 300-350 appartementen, ruimte voor voorzieningen en een stallingsgarage. Het gebouw komt op het kruispunt van de Churchilllaan en de Vijf meilaan in Leiden. Het project maakt onderdeel uit van de vernieuwing van Leiden Zuidwest. De woontoren van 70 meter accentueert het centrum van Leiden Zuidwest. Het gebouw wordt natuurinclusief. Door het verticale landschap wordt het woongebouw een biodiversiteitshub in de wijkgroenstructuur en versterkt naast de  biodiversiteit ook het groene karakter van de wijk. Groene stapstenen in de vorm van daktuinen en groene balkons, zorgen samen met een groene gevelloper er voor dat de fauna ook het groen op grotere hoogte kan bereiken. Het omliggende groene maaiveld zorgt voor de verbinding met de wijkgroenstructuur.

In december j.l. is de tweede participatieronde met de omwonenden afgerond. Op dit moment wordt het bestemmingsplan voorbereid. Voor meer info klik hier.