De verkoop van de 47 appartementen Aan de Lanen in Lierkwartier is gestart! BBHD architecten heeft voor BPD het ontwerp gemaakt voor het appartementengebouw. In het ontwerp is gestuurd op aansluiting bij de omliggende grondgebonden woningen. Het woongebouw bestaat grotendeels uit twee bouwlagen met een kapverdieping. Bij de hoofdentree heeft het gebouw een accent van vier bouwlagen met een kapverdieping. De gevel is eenduidig vormgegeven, dwarskappen geven op de juiste plekken accenten aan het gebouw.