In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord & Oost en in samenwerking met de gemeente Alkmaar heeft BBHD architecten het stedenbouwkundig plan en het architectonisch ontwerp gemaakt voor de locatie Picassolaan 201 in Alkmaar. Het plan kent 146 appartementen verdeeld over 3 woongebouwen.

Aan de N9 (Ring Alkmaar – Martin Luther Kingweg) bevinden zich twee verticaal opgedeelde blokken. Achter deze twee blokken komt het derde blok. Dit derde blok is gesitueerd aan een groene scheg, welke is gesitueerd aan de Picassolaan. De twee blokken aan de N9 zorgen voor reductie van de geluidhinder op het derde blok en op de bestaande bebouwing langs de Picassolaan.
De groene scheg aan de Picassolaan is een grote, groene ruimte vanaf de vaart naar de achterliggende wijk en zorgt voor een groene buffer tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw.
Het totale bebouwingsensemble heeft twee hoogte-accenten. Het eerste hoogte-accent ligt aan de groene zijde van het COA-terrein aan de N9 (zuidwestzijde). Het tweede hoogte-accent bevindt zich aan de nieuwe groene scheg aan de Hoevervaart, nabij de nieuwe waterpartij en zorgt hier voor een duidelijke beëindiging van de groene scheg aan het water. Daarnaast zorgt dit hoogte-accent voor zichtbaarheid van het plan vanaf de Aert de Gelderlaan. Tussen deze twee hoogte-accenten ligt het lagere derde blokje aan de groene scheg.

Aan de buitenzijde van het plan wordt de eerste bouwlaag aan het zicht ontnomen door een groen begroeid talud, waardoor de bouwmassa’s lager ogen. Rondom kennen de woongebouwen begroeide gevels over 1 tot 3 bouwlagen. In deze begroeide gevels worden de hoofdentree’s geaccentueerd door veel transparantie en begroeide pergola’s. De woongebouwen worden verticaal opgedeeld in verschillende blokjes, verspringingen in rooilijnen en in hoogte zorgen voor een aangenaam beeld. De blokjes krijgen een eigen kleur metselwerk en kozijnen, ton-sur-ton, in grijsbruine lichte tinten.