Voor het project De Premier is in verband met het Coronavirus gekozen voor online participatie. In opdracht van Van Rhijn Projectontwikkeling heeft BBHD architecten een aantal varianten bedacht voor dit woongebouw aan de kruising van de Vijf Meilaan en Churchilllaan in Leiden. Het doel voor deze eerste fase van participatie is om informatie op te halen over deze varianten, de opbouw van het nieuwe gebouw en de gewenste programmering. Dit is belangrijke informatie om te komen tot een voorkeursvariant. Aan de hand van deze informatie zal BBHD architecten het ontwerp verder uitwerken. Door middel van een huis-aan-huisfolder en een website wordt de buurt geïnformeerd en kan men reageren op de verschillende varianten. Ook kan men telefonisch 1-op-1 vragen stellen en geïnformeerd worden

Aan de Vijf Meilaan staat op dit moment een verouderd voormalig onderwijsgebouw. Het is de wens van de gemeente om deze locatie te herontwikkelen voor woningbouw. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote woningbehoefte in Leiden. Door de gemeente is er een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. Hierin worden onder meer gemeentelijke en ruimtelijke kaders benoemd en het gewenste programma aangegeven. Sinds september 2019 is Van Rhijn Projectontwikkeling ontwikkelaar van de locatie en is BBHD architecten als architect betrokken bij dit project. Met de NvU als basis wordt ingezet om tot een goed en breed gedragen plan te komen. Een plan dat niet alleen een bijdrage levert aan het oplossen van het woningtekort in Leiden, maar dat ook waarde toevoegt aan de omgeving. Daarbij is er in dit participatieproces een rol weggelegd voor omwonenden en toekomstige bewoners.

Op de projectlocatie verrijst straks ‘De Premier’. Een groen, duurzaam appartementencomplex dat ruimte biedt aan zo’n 200 tot 300 woningen in verschillende types. Een mooie mix van koop- en huurwoningen. Het gebouw bestaat voor een deel uit hoogbouw (maximaal 70 meter) en een deel uit laagbouw. Op straatniveau (de plint) worden er woon- en/of werkruimten gerealiseerd. De parkeervoorzieningen worden in het gebouw ondergebracht.