Op donderdag 22 juni jl. vond de officiële start plaats van de bouw van de woningen binnen het plan Livingstone Park in Gouda, samen met  de toekomstige bewoners en projectbetrokkenen. Jan Kees Oppelaar, wethouder ruimtelijke ordening gemeente Gouda, gaf met een druk op de knop op feestelijke wijze het startsein voor de bouw.

Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft (in samenwerking met Driestar) voor dit project 59 woningen ontwikkeld. Van Zanten Bouw gaat de woningen realiseren. BBHD architecten heeft zowel het stedenbouwkundig plan als de woningen ontworpen.

In de nieuwe wijk  is gestuurd op een ontspannen informele setting. Vanaf de Livingstonelaan zijn, door korte ontsluitingsstraten haaks op deze straat, doorzichten gecreëerd naar het water langs de Bloemendaalseweg. Aan de zijde van de Bloemendaalseweg wordt dit water meer het plangebied ingetrokken, waardoor er een waterrijke structuur ontstaat. Deze structuur past bij het waterrijke karakter van de Bloemendaalseweg.

In korrelgrootte voegt het nieuwe buurtje zich bij de aanwezige laagbouwwoningen van de naastliggende wijk. Ten opzichte van deze wijk is er wel gezocht naar meer differentiatie in woningtypes en architectuur. Zo worden de woningentypes afgewisseld met rijwoningen, 2-onder-1-kapwoningen, vrijstaande woningen en een kleinschalig appartementengebouw.
Langs het water aan de Bloemendaalseweg is gekozen voor vrijstaande woningen, in verschillende korrelgrootte (1 laag met kap én 2 lagen met kap), waarbij wordt aangesloten op de korrelgrootte van de bestaande woningen langs de Bloemensdaalseweg.  Zij hebben een directe ontsluiting voor langzaam verkeer aan de Bloemendaalseweg door middel van een klein bruggetje.

Livingstone Park geeft ruimte aan 59 gevarieerde woningen, bestaande uit 18 appartementen in de sociale huursector bestemd voor jongeren/ starters, 21 hoek- en rijwoningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 10 vrijstaande woningen.

De architectuur kent een eenduidige architectonische uitwerking. Terughoudende detaillering zorgt voor een rustig en herkenbaar beeld. De vrijstaande statige woningen die zich op de Bloemendaalseweg richten kennen meer variatie in architectuur, waardoor deze zich goed aansluiten bij bestaande woningen en het landelijke karakter van dit historisch lint.