De 31 koopwoningen en 34 sociale huurwoningen in de wijk Landsheer verrijzen in een korte bouwtijd door een deels modulair bouwsysteem van Trebbe toe te passen. In het ontwerp hebben wij gestuurd op een hedendaags dorps plan dat past bij Warmenhuizen. Daarom hebben wij ook gekeken naar de bebouwingskenmerken van de bestaande bebouwing in Warmenhuizen en dan met name de woningen langs de Dorpsstraat. Deze woningen worden gekenmerkt door heldere hoofdvormen, verschillende korrelgroottes in massa, verschillende nokrichtingen en sprongen in de voorgevelrooilijn. Dit zijn dan ook de ontwerpthema’s voor de woningen in Landsheer.

In Landsheer zijn verschillende woningtypes bedacht; rug-aan-rug-woningen, kwadrantwoningen, rijwoningen, patiowoningen, 2-onder-1-kapwoningen, een vrijstaande woning en een kleinschalig appartementengebouw. Om een samenhangend beeld te maken is gekozen voor een meer eenduidige baksteenarchitectuur voor alle woningtypes. De architectuur kent stoere baksteendetails als staand metselwerk, doorlopende rollagen of verspringend metselwerk. De woningen hebben een roodbruine bakstenen gevel met een roodoranje dakpan óf een grijsbruine bakstenen gevel met antracietkleurige dakpannen. Per bouwblokje één kleurstelling. Het appartementengebouw vormt hierop een uitzondering, dit gebouw is opgedeeld in 3 kleinere bouwblokjes, die elk een eigen kleurstelling heeft en waardoor het appartementengebouw ook meer past bij de korrelgrootte van de omliggende woningen. De woningen die een accent of oriëntatiepunt in de wijk zijn, krijgen als contrast óf houten sidings in een grijze kleur óf een witte baksteen.

De eenduidige architectuur zorgt voor rust en samenhang, de variatie in kleur, materiaal en typologie zorgt voor variatie. Op deze manier ontstaat er een herkenbaar dorpse woonwijk met een hedendaagse uitstraling die past bij Warmenhuizen!