De verkoop van de 25 appartementen aan de Laan in Schagen is gestart. BBHD architecten heeft in opdracht van BPD regio Noord-West, voor deze plek nabij het centrum van Schagen twee appartementengebouwen ontworpen.

De twee nieuwe appartementengebouwen aan de Laan zijn ontworpen in de traditie van de bestaande appartementengebouwen in het centrum van Schagen. Deze appartementengebouwen voegen zich door hun massa-opbouw in horizontale en verticale zin bij de meer kleinschalige bebouwing van het centrum. De twee nieuwe appartementengebouwen aan de Laan gaan daarom onderdeel worden van het centrum van Schagen. De nieuwe appartementengebouwen vormen vanuit de Laan de entree tot het centrum van Schagen. De hoogte wordt verzacht door een horizontale opdeling van de gevel in een lage plint, een middenbouw en een dakverdieping. Op bepaalde plekken is bij de nieuwe appartementengebouwen ook een verticale parcellering toegepast. In de vorm van een risaliet en in de vorm van een hoekaccent. De twee gebouwen volgen het verloop van de straat. De appartementen van beide gebouwen zijn alle georiënteerd op de Laan. Ook de buitenruimtes in de vorm van half inpandige balkons en voor de bovenste woonverdieping in de vorm van dakterassen, zijn georiënteerd op de Laan. De balkons maken een integraal onderdeel uit van de architectuur van de gebouwen. De twee gebouwen hebben rondom gevelopeningen, waardoor er een alzijdige uitstraling ontstaat. De gevel kent traditionele materialen; baksteen en dakpannen. De kleurstelling en detaillering versterken de identiteit van beide gebouwen.