Brede school De Wijk 

Vanuit de doelstelling om op een eigentijdse manier het gebouw in te passen in de Drentse omgeving, is dit ontwerp voortgekomen uit verschillende bestaande kapvormen. Hiermee is bovendien een prettige geleding gemaakt, die dit toch omvangrijke gebouw in de schaal van de directe omgeving brengt. En nog belangrijker, in die van de beleving van het kind. Zo zijn ook de verschillende entrees op plastische wijze vormgegeven en herkenbaar gemaakt. De situering van het gebouw op het beschikbare terrein maakt de vereiste relatie en oriëntatie van gebouw op schoolpleinen mogelijk. Vanuit het gebouw is het uitzicht naar het achterliggende landschap op deze wijze optimaal benut.

In verband met de beperkte ruimte en ten behoeve van een duurzame doelstelling is bewust gekozen voor een compacte planopzet en een systematische bouw- en constructiemethode. Niet alleen budgettair en qua bouwtijd geeft dit voordelen, ook biedt dit flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen en eventuele uitbreiding.
Weloverwogen materiaalkeuze voor de buitengevels zorgt samen met de detaillering voor een zeer onderhoudsarm gebouw.
Tijdens ontwerp en uitvoering is door intensief overleg en betrokkenheid van installatietechnische en bouwfysische adviseurs een voor deze opgave goed en energiezuinig binnenklimaat gerealiseerd voor wat betreft thermische kwaliteit, luchtkwaliteit en geluidskwaliteit.

In de brede school de Wijk zijn de volgende instellingen ingepast:
– 14 klassige openbare basisschool De Horst
– Peuterspeelzaal De Eerste Stap
– Kinderdagverblijf Stichting Speelwerk
– Buitenschoolse opvang stichting Speelwerk
– Koninklijke muziekvereniging Apollo
– Jeugdgezondheidszorg Icare